ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဖွံ့ဖြိုးမြန်မာစွမ်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ခေတ္တ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်စင်လွင် သည် ဖွံ့ဖြိုးမြန်မာ စွမ်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် တိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက် မှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

Reference -> https://www.dica.gov.mm/mm/news/1412856

Posted in News.