ရခိုင်​ပြည်​နယ်​အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ​ဒေသဖွံ့ဖြိုး​ရေးလုပ်​ငန်းများ​ဆွေး​နွေးညှိနှိုင်း

ရခိုင်​ပြည်​နယ်​အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ​ဒေသဖွံ့ဖြိုး​ရေးလုပ်​ငန်းများ​ဆွေး​နွေးညှိနှိုင်း (၂၀.၅.၂၀၉)

  

Posted in News.